Sponzoring

Jak je v mnoha firmách dobrým zvykem, snažíme se i my pomáhat tam, kde je potřeba.

Sponzoringová strategie společnosti AMPUL SYSTEM s.r.o. je postavena na myšlence podporovat projekty, do kterých jsou přímo zapojeni naši zaměstnanci. Zaměřujeme se na oblast kultury, sportu, vzdělávání a sféru sociální. Upřednostňujeme projekty konané v Olomouckém kraji, především v Šumperku a okolí.

Kromě finanční podpory poskytujeme i věcné dary v podobě našich výrobků na různé maturitní nebo obecní plesy či sportovní akce. Během roku se naše výrobky objeví na přibližně třiceti akcích.


Žádosti o sponzoring zasílejte na info@ampul.cz